zasady zwrotu kaucji po zakonczeniu wynajmu moga byc ustalone przez wlaściciela nieruchomości. zwrot kaucji przy wynajmie mieszkania wlaściciel ma prawo zatrzymac cześc kaucji w przypadku zniszczenia mienia wspolnego przez najemce. zwrot kaucji jest waznym elementem uczciwego i transparentnego procesu wynajmu mieszkania.